Erhverv

Bedre Bad Amager – Amager Sanitetsservice løser i storstil opgaver for:

  • Virksomheder (Industri)
  • Butikker, forretninger og kontorer 
  • Boligforeninger - Læs mere

Vores aktiviteter inden for erhvervsområdet ligger inden for fire områder:

  • Badløsninger
    Renovering af eksisterende og etablering af helt nye badeværelser – karakteriseret ved høj komfort og funktionalitet.
  • Kloak
    Alle former for kloakarbejde – herunder alt vedr. rotteproblemer og rottespærring, samt installation af kesselafløb, højtvandlukkere og faskiner.

Kontakt os på 32 50 56 00 for rådgivning, vejledning, inspiration – og til løsning af konkrete opgaver.

HUSK – Vi har døgnvagt!