Grøn omstilling

Sikkerhed for høj faglig viden og service 

Amager Sanitetsservice VVS, Bedre Bad – Bedre Energi er din ekspert inden for vådrum og energi. Vi udfører alt fra løbende service og nye installationer til renovering og reparation. 

I mere end 50 år har vi serviceret produktions-, handels- og servicevirksomheder, institutioner, boligforeninger og private hjem. 

Grønne løsninger, der er gode for både klima og budget 

Der er mange gode grunde til at nedbringe sit energi- og ressourceforbrug. Vi har mange års erfaring, og den nødvendige viden til at hjælpe dig med at få et lavere forbrug af f.eks. varme og vand, som vil skabe en stor positiv forskel for både miljø, klima og dit driftsbudget. 

Vi finder den optimale løsning for dig, der er tilpasset dit budget, og som tager højde for holdbarhed og slid. 

Få et overblik over dine muligheder

Når vi hjælper virksomheder med energioptimeringer, så laver vi altid skræddersyede løsninger, der er tilpasset den enkelte virksomheds anlæg og behov. Vi starter med en grundig energiscreening af anlæg, maskiner samt el-, vand- og varmeinstallationer. Screeningen danner baggrund for en rapport med de energiforbedringer, som vi vil anbefale. 

I rapporten angiver vi også en estimering af pris og forventet besparelse, hvilket er et godt værktøj for dig, før du beslutter, hvilke typer optimeringer du ønsker udført. 

En del af Bedre Bad – Bedre Energi 

Amager Sanitetsservice VVS er medlem af Bedre Bad – Bedre Energi, som er Danmarks største kæde af VVS-installatører. Det betyder bl.a., at vi har gode indkøbsaftaler, adgang til efteruddannelse, og bliver holdt orienterede om udviklingen, trends og nye produkter.

Udmærkelser

  • Autoriseret gas-, vand- & kloakmester
  • Certificeret i VOLA-produkter
  • Medlem af brancheorganisationen Kloakmesterlauget
  • Medlem af brancheorganisationen TEKNIQ
  • Vognmandstilladelse 


Læs og download vores klima brochuren her

Klimabrochure 2022 Amager udgave forside

 
På denne side kan du læse omkring, hvordan vi selv arbejder efter FN's verdensmål for at være med til at fremme den grønne omstilling.

 

16901 verdensmål4 webbanner 

FN’s verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet

Som professionel VVS-virksomhed arbejder vi dagligt for at installere og servicere tekniske installationer og løsninger, der er med til at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden. Vi skaber rene og hygiejniske løsninger med fokus på udnyttelse af ressourcer, uden unødvendigt forbrug og med styr på spildevandet.

Stærk leverandør til vandforsyning

Vi er blandt andet leverandører til Tårnby Forsyning Vand A/S, hvor vi udfører samtlige vandledninger, stikledninger, brandhaner mv. for at sikre rent drikkevand. Hertil har vi den rette uddannelse og de rette kurser i sundhed og hygiejne, som vi sørger for vores medarbejdere, får opdatereret hvert andet år. 

Du kan altid kontakte os, hvis du har brug for hjælp til, hvordan du kommer i gang med den grønne omstilling

 16901 knapper3

 

16901 verdensmål7 web banner

FN’s verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

Vi arbejder for at reducere vores eget ressource- og energiforbrug. På samme måde som vi dagligt hjælper vores kunder ved at rådgive om og installere og servicere løsninger, der kan reducere deres energiforbrug og dermed CO2-udslip.

Udskiftning til el- og hybridkøretøjer 

Siden 2020 har vi haft el- og hybridkøretøjer i vores vognpark. På nuværende tidspunkt har vi ca. 50% ren el og 10% hybrid. På den måde sørger vi for at reducere CO2-udslip og partikelforurening, når vi kører ud til opgaver. Vi har installeret egne ladestandere, hvoraf fire af dem er almindelige på 16 amp., og den femte er en turbolader på 70 amp. Løbende vil udtjente biler udskiftes med mere klimavenlige modeller. 

Brug af vedvarende energi 

Vi har forbedret CO2-aftrykket ved at købe strøm fra vedvarende energikilder. Vi får strøm til både biler og kontor- og lagerbygninger fra danske vindmøller. 

Egne bygninger energirenoveres

Hos Amager Sanitetsservice VVS tager vi gerne vores egen medicin. Derfor energirenoverer vi løbende alle vores egne bygninger i porteføljen. På den måde opnår vi en kontinuerlig reduktion af CO2 med de nyeste teknologier på markedet.

Reducering af varmeforbrug

I løbet af de sidste fem år har vi udskiftet alle vinduer i vores bygninger. I samme omgang fik vi lavet bedre isolering. Det har resulteret i en betydelig reduktion af varmetab – og dermed også behovet for opvarmning.    

Reducering af elforbrug

I forbindelse med energirenoveringen af egne bygninger har vi installeret nye porte. Udover at lukke og isolere bedre, så er deres elforbrug også lavere. Vi har udskiftet gamle lyskilder med energibesparende LED-belysning. Begge tiltag bidrager til en bedre udnyttelse af ressourcer og en reducering af vores elforbrug. 

Kontakt os, hvis du vil høre omkring, hvordan vi kan hjælpe dig med den grønne omstilling

16901 knapper

 

16901 verdensmål12 web banner 

FN’s verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi har fokus på produkter og installationer, der både holder i mange år og har lavt ressourceforbrug af el, vand m.m. Vi bruger klimabevidste logistikpartnere og sørger altid for korrekt sortering og aflevering af affald.

Ansvarlig håndtering af affald 

Vi har stort fokus på håndtering af affald, og vi har egne containere stående til formålet. Her sorterer vi porcelæn, jern, plast, keramik, pap etc., som vi herefter kører til en godkendt affaldsdeponering. Da vi også er en godkendt vognmandsvirksomhed, kan vi springe et sorteringsled over ved selv at håndtere transporten til afbrændingsdeponeringen og forbrændingsanlægget direkte.     

Ansvarlige logistikpartnere og leverandører 

En del af den grønne omstilling handler også om at se på sine leverandører. Hos Amager Sanitetsservice VVS bliver over 90% af vores produkter leveret gennem vores faste logistikpartnere Lemvigh-Müller og Brødrene Dahl. Begge partnere har fokus på at reducere branchens klimaaftryk ved bl.a. at reducere kørsel og anvende fossilfri biodiesel. 

Reduceret returkørsel 

Vi arbejder desuden for at reducere returkørsel med ubrugte produkter. Det giver både reduceret transport og et reduceret behov for produkter. Vi benytter vores lager til at opbevare produkterne til enten brug andetsteds eller en samlet returnering til leverandøren.

16901 verdensmål12 web banner

FN’s verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse

Uddannelse af vores medarbejdere og af lærlinge sikrer høj faglig kompetence hos vores medarbejdere. Så de forsat er attraktive på arbejdsmarkedet – og så vi kan levere gode, fagligt funderede løsninger.

Vi er med til at uddanne fremtidens VVS’ere

Hos Amager Sanitetsservice VVS, er vi stolte af at kunne bidrage til at få uddannet nye, dygtige VVS’ere. Vi har altid 4-6 lærlinge, som arbejder tæt sammen med resten af teamet. 

Plads til fleksjobbere og folk i jobtræning

Vi samarbejder med Københavns Kommune og Tårnby Kommune om at hjælpe jobprøvningskandidater og elever, og vi har ofte 1-2 fleksjobbere ansat ad gangen. Som virksomhed anser vi det som en del af vores sociale ansvar. 

 

cert 1   cert 2   ve logo varmepumper medium

Løbende efteruddannelse

Gennem vores medlemskab i Bedre Bad – Bedre Energi har vi mulighed for løbende at holde vores medarbejdere fagligt opdaterede gennem kurser og efteruddannelse. Derigennem har vi opnået både VE-godkendelse og er blevet Certificeret Energivejleder og Certificeret Vådrumsinstallatør, hvilket er et samarbejde mellem akademiet ved Bedre Bad – Bedre Energi og Teknologisk Institut.