Kloak - inspektion og service

Vi løser problemet Amager Sanitetsservice er autoriseret kloakmester og VVS-installatør og udfører alt inden for kloakarbejde som:

 • Nedlægning af nyt og reparation af bestående kloakledning
 • TV-inspektion af dræn og kloakledning 
 • Rottesikring 
 • Dræn af huse og kældre
 • Etablering af kessel afløb, højtvandslukkere, faskiner til afledning af regnvand

Tegn på problemer med kloak

Har du mistanke om, at der er noget galt med kloaksystemet eller er det bare længe siden, det er blevet efterset, er det en god ide at få det gennemgået. Der kan være mange tegn på, at det ikke er på niveau med kravene til et tæt kloaksystem. Det kan være:

 • At der kommer vandpytter på steder, hvor de ikke har været før, sætninger i fliseareal, bede og græsplæner. 
 • Ofte forstoppet afløbsrør, ubehageligt lugt, huller i døre, mure eller belægning. 
 • Rotter, der løber frit omkring i ejendommens gård, have eller kælder. 
 • Vand på kældergulve eller -vægge.

Rotteproblemer skal løses

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. Det er kommunen, der har ansvaret for at bekæmpe rotterne, og det er borgernes pligt at anmelde rotter og tegn på rotter. Du kan søge råd og vejledning om rottebekæmpelse hos Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse.

Tegn på rotter

Rotter efterlader sig tegn. Hvis du ser tegn på rotter, så henvend dig straks til kommunen. Vær opmærksom på:

 • Lugt
 • Ekskrementer (ca. 6 mm tykke og 17 mm lange, sorte) 
 • Huller (Huller i jorden f.eks. i nærheden af dæksel eller husets fundament. Indendørs huller i paneler, vægge og gulve)
 • Lyde (piben og kradsen i paneler, under gulvet eller på loftet) 

Hvem er økonomisk ansvarlig?

Som husejer er man økonomisk ansvarlig for den del af kloakken, der befinder sig inde på egen grund. Vær derfor opmærksom da et rotteangreb kan være en bekostelig affære. Rotter kan desuden fører forskellige smitsomme sygdomme med sig. Derfor skal den bekæmpes og anmeldes til kommunen. Det siger loven.

Hvad er årsagen til rotteangreb?

I byerne er rotterne ofte et symptom på dårligt vedligeholdte kloaksystemer eller byggesjusk. På landet skyldes rotteangreb som regel uhensigtsmæssig opbevaring af foder og/eller dårligt vedligeholdte bygninger.

Omkring kessel afløb/højtvandslukkere

Ved etablering af kloakventiler, der lukker af for kloakvandet ved højvandssituationer, anbefaler vi, at der samtidig rottesikring. Vi gør det, fordi garantien i forhold til kessel afløbet ikke dækker for rotteskader i afløbet!

Kontakt autoriseret kloakmester på tlf. 32 50 56 00, hvis du har rotter på ejendommen eller har brug for anden hjælp til kloak.

Se også: