Blik og tag

Vi har håndværksmæssig kompetence og veluddannede medarbejdere til at udføre alle former for blikkenslagerarbejde af høj kvalitet. Vi laver såvel nyetablering som udskiftning/reparation af tage – det kan bl.a. være i form af tagdækning med skifer

Her kan du se nogle af vores opgavetyper:  

  • Skiffer tagdækning
  • Tagrender og nedløb – zink / kobber / plast
  • Inddækning af kviste og kvisttage – zink / kobber
  • Inddækning af skotrender og skorstene
  • Skifertage - natur eller eternit
  • Inddækninger langs tage/mur
  • Afdækninger af murkrone
  • Facadebeklædninger
  • Due-sikring

Læs mere her: